Yêu cầu chuẩn bị khai mạc phiên tòa tố tụng hành chính

0
621
Đánh giá

Yêu cầu chuẩn bị khai mạc phiên tòa tố tụng hành chính, biên bản phiên tòa và thủ tục xét xử vắng mặc đối với những người tham gia phiên tòa.

Để có đáp án nhanh nhất trong lĩnh vực pháp luật, gọi Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

Biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 166 Luật Tố tụng Hành chính 2015.

Theo đó, biên bản phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như sau:

(i) Biên bản phiên tòa phải ghi đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 146 của Luật Tố tụng Hành chính 2015;
 • Mọi diễn biến tại phiên tòa từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa;
 • Các câu hỏi, câu trả lời và phát biểu tại phiên tòa;
 • Các nội dung khác phải được ghi vào biên bản phiên tòa theo quy định của Luật này.

(ii) Ngoài việc ghi biên bản phiên tòa, Tòa án có thể thực hiện việc ghi âm, ghi hình về diễn biến phiên tòa.

(iii) Sau khi kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử phải kiểm tra biên bản; Chủ tọa phiên tòa và Thư ký phiên tòa ký vào biên bản.

(iv) Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng có quyền được xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa và ký xác nhận.
Chuẩn bị khai mạc phiên tòa, nội quy phiên tòa dân sự sơ thẩm

* Ghi chú điều khoản sử dụng:

 • Điều 237. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa, Bộ luật TTDS 2015
 • Điều 234. Nội quy phiên tòa, Bộ luật TTDS 2015

– Điều 2. Nguyên tắc tổ chức phiên tòa, Thông tư 02/2017/TT-TANDTC – Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
– Điều 3. Nội quy phòng xử án, Thông tư 02/2017/TT-TANDTC – Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
– Điều 4. Việc bảo vệ phiên tòa và thực hiện các quyết định của Chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thông tư 02/2017/TT-TANDTC – Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
– Điều 5. Việc niêm yết Bảng nội quy phòng xử án, Thông tư 02/2017/TT-TANDTC – Ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa

Chuẩn bị khai mạc phiên tòa

Bộ luật 92/2015/QH13 – Tố tụng dân sự: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:
Điều 237. Chuẩn bị khai mạc phiên tòa

Trước khi khai mạc phiên tòa, Thư ký phiên tòa phải tiến hành các công việc sau đây:

(i) Phổ biến nội quy phiên tòa.

(ii) Kiểm tra, xác định sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án; nếu có người vắng mặt thì phải làm rõ lý do.

(iii) Ổn định trật tự trong phòng xử án.

(iv) Yêu cầu mọi người trong phòng xử án đứng dậy khi Hội đồng xét xử vào phòng xử án.

Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng

Bộ luật 92/2015/QH13 – Tố tụng dân sự: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:
Điều 238. Thủ tục xét xử vắng mặt tất cả những người tham gia tố tụng

(i) Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ. Để xét xử vắng mặt đương sự, người tham gia tố tụng khác theo quy định của pháp luật khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Nguyên đơn, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt;
 • Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Người đại diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt hoặc đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt.

(ii) Chủ tọa phiên tòa công bố lý do đương sự vắng mặt. Hoặc đơn của đương sự đề nghị Hội đồng xét xử vắng mặt.

(iii) Chủ tọa phiên tòa công bố tóm tắt nội dung vụ án và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề cần giải quyết trong vụ án.

(iii) Kiểm sát viên phát biểu ý kiến của Viện kiểm sát.

(iv) Hội đồng xét xử tiến hành nghị án và tuyên án theo quy định của Bộ luật này.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

 1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
 2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
 3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây