Bị đơn phản tố như thế nào cho đúng luật?

0
145
Đánh giá

Phản tố là quyền lợi cơ bản của bị đơn trong vụ án dân sự để có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân khi bị khởi kiện. Pháp luật có quy định cụ thể về quyền yêu cầu phản tố của bị đơn. 

Bị đơn phản tố như thế nào cho đúng luật?
Ls Nguyễn Thị Mai – Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

Phản tố là gì? Yêu cầu phản tố là gì?

Phản tố là một trong các quyền lợi cơ bản của bị đơn (người bị kiện) trong một vụ án dân sự nào đó. Đây là hành vi kiện ngược lại nguyên đơn (người làm đơn khởi kiện tại Toà án). Người có yêu cầu phản tố sẽ nộp đơn yêu cầu phản tố tại Toà án với nội dung có liên quan đến vấn đề trong đơn khởi kiện của nguyên đơn. Căn cứ cả vào đơn khởi kiện trước đó của nguyên đơn và đơn yêu cầu phản tố của bị đơn mà Toà án sẽ xem xét và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Yêu cầu phản tố là quyền của bị đơn trong vụ án dân sự, đề nghị với Toà án buộc nguyên đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải thực hiện đối với mình. Yêu cầu phản tố của bị đơn chỉ phát sinh khi nguyên đơn khởi kiện dân sự bị đơn tại Toà án, Toà án có thẩm quyền đã thụ lý vụ việc đối với yêu cầu mà nguyên đơn đưa ra. Lúc này, bị đơn cho rằng các quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm và làm đơn yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề có liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn trong cùng một vụ án dân sự.

Nếu yêu cầu của bị đơn là một yêu cầu hoàn toàn không liên quan đến đơn khởi kiện của nguyên đơn thì bị đơn phải thực hiện hoạt động khởi kiện thành một vụ án dân sự mới theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

Điều kiện để được phản tố là gì?

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định một số điều kiện được phản tố như sau:

(i) Về thời điểm nộp đơn yêu cầu phản tố: Đơn phản tố có thể được nộp đồng thời với việc nộp cho Toà án bản ghi ý kiến của người có yêu cầu phản tố đối với yêu cầu của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Hoặc phải được nộp trước phiên họp hoà giải, kiểm tra việc bàn giao, nộp lại, tiếp cận và công khai các chứng cứ diễn ra. 

(ii) Về nội dung của đơn phản tố cần phải đáp ứng một trong các yêu cầu quy định tại Điều 200 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

(iii) Về quy trình và thủ tục phản tố: Yêu cầu phản tố đựợc thực hiện giống như theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về thủ tục khởi kiện của nguyên đơn. Đầu tiên, bị đơn cần viết đơn phản tố gửi Toà án có thẩm quyền, hoàn thành các nghĩa vụ tài chính để toà chấp nhận đơn yêu cầu.

(iv) Về nghĩa vụ tài chính: người có yêu cầu phản tố phải nộp đầy đủ tiền tạm ứng án phí theo quy định.

Thời điểm chuẩn bị xét xử sẽ được tính lại từ thời điểm nộp tạm ứng án phí hoặc thời điểm nộp đơn phản tố nếu thuộc trường hợp được miễn án phí. 

Ngoài ra, còn một số điều kiện khác được quy định chi tiết hơn trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Quyền phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự được quy định như thế nào?

Điều 200 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định các trường hợp bị đơn phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập như sau:

(i) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

Đây là trường hợp bị đơn có nghĩa vụ đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập và ngược lại. Do đó, bị đơn có thể yêu cầu phản tố để Toà án giải quyết nhằm bù trừ nghĩa vụ mà họ phải thực hiện theo yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

(ii) Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

Đây là trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố lại đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập. Nếu đơn yêu cầu phản tố được chấp nhận thì bị đơn được loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lựoi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vì yêu cầu đó không có căn cứ.

(iii) Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được nhanh hơn và chính xác hơn.

Trường hợp này là trường hợp yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và yêu cầu của bị đơn là hai yêu cầu có mối quan hệ với nhau. Nếu hai yêu cầu này được Toà án giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết được nhanh chóng và chính xác hơn. 

Trong trường hợp bị đơn có yêu cầu phản tố thì có quyền đưa ra yêu cầu phản tố của mình trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải.

Xem thêm: Mẫu đơn phản tố 

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây