Một số tranh chấp hôn nhân và gia đình phổ biến

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con là cơ quan đăng ký hộ tịch và tòa án. Trong đó, tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp; hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết; và trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết, người thân thích của người này yêu cầu tòa án xác định cha, mẹ, con cho người yêu cầu đã chết.

0
269
Đánh giá

Tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án được quy định tại Điều 27 luật tố tụng dân sự năm 2015 rất đa dạng. Việc xác định những tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án là cơ sở pháp lý để tòa án thụ lý vụ việc, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con là cơ quan đăng ký hộ tịch và tòa án. Trong đó, tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp; hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết; và trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết, người thân thích của người này yêu cầu tòa án xác định cha, mẹ, con cho người yêu cầu đã chết. Cụ thể, tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha mẹ được tòa án giải quyết theo thủ tục vụ án dân sự bao gồm:

(i) Nếu người yêu cầu và người được yêu cầu xác định là cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ có năng lực hành vi tố tụng dân sự thì tranh chấp về xác định cha, mẹ, con là khi một bên không đồng ý với yêu cầu. Do đó, người yêu cầu trong trường hợp này phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không thuộc trường hợp bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi.

(ii) Nếu người được yêu cầu là người chưa thành niên, đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi thì tranh chấp về xác định cha, mẹ, con là khi người đại diện hợp pháp cho người được yêu cầu không đồng ý với yêu cầu.

(iii) Nếu người yêu cầu là người đại diện hợp pháp cho người chưa thành niên, đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức và điều khiển hành vi thì tranh chấp về xác định cha, mẹ, con là khi người được yêu cầu không đồng ý với yêu cầu. Người đại diện hợp pháp trong trường hợp này có thể là: cha, mẹ, con, người giám hộ; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; hội liên hiệp phụ nữ.

Công ty Luật TNHH Everest – Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198

Xem thêm: Chia tài sản khi ly hôn, sau khi ly hôn

Xem thêm: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình

Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng hoặc khi hủy việc kết hôn trái pháp luật

Nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng là việc nam, nữ không đăng ký kết hôn nhưng về chung sống với nhau, có hành vi ăn ở, sinh hoạt, thực hiện các quyền và nghĩa vụ với nhau như vợ chồng. Việc nam, nữ chung sống như vợ chồng không làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ được pháp luật thừa nhận, trừ những trường hợp xác lập quan hệ vợ chồng trước ngày 03/01/1987.

Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình. Hủy việc kết hôn trái pháp luật là việc tòa án theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, xem xét và quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật làm cho quan hệ hôn nhân trái pháp luật này không còn tồn tại nữa. Về nguyên tắc, việc kết hôn trái pháp luật sẽ bị tòa án hủy. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế quan hệ giữa các bên sau khi kết hôn, khi giải quyết việc kết hôn trái pháp luật, tùy từng trường hợp cụ thể, tòa án có thể hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc công nhận quan hệ hôn nhân cho họ. Tòa án chỉ hủy việc kết hôn trái pháp luật nếu: tại thời điểm tòa án giải quyết việc kết hôn trái pháp luật, một bên hoặc cả hai bên vẫn chưa đủ điều kiện kết hôn; hoặc các bên đã đủ điều kiện kết hôn nhưng ít nhất một bên không yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân.

Khi nam, nữ chấm dứt việc chung sống với nhau như vợ chồng hoặc kết hôn trái pháp luật và bị tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật đó, tranh chấp giữa họ về quyền nuôi dưỡng con chung và chia tài sản chung thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án. Cụ thể:

(i) Nếu hai bên không thống nhất được về người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con thì tòa án sẽ quyết định dựa trên các căn cứ giống như trường hợp vợ chồng có kết hôn hợp pháp.

(ii) Nếu hai bên không thỏa thuận được về việc chia tài sản chung thì tòa án sẽ áp dụng các nguyên tắc chia tài sản chung theo phần để giải quyết. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: info@everest.org.vn.

TRẢ LỜI

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây